Stuver22

Stuververkiezingen?

Elke twee jaar vinden er verkiezingen plaats voor de studentenvertegenwoordigers (stuver) in drie raden: de Sociale Raad (SoRa), Raad van Bestuur (RvB) en de Faculteitsraad (FR). Voor de eerste twee raden zijn de verkiezingen universiteitsbreed: elke student aan onze universiteit kan op eender welk kandidatenduo stemmen, los van opleiding of faculteit. De faculteitsraadsverkiezingen zijn faculteitsbreed: er wordt per faculteit gestemd voor de stuvers in hun eigen FR. Om je meer info te geven staan we altijd voor je klaar, contacteer FRiS!

Kandidaatstelling

Geen verkiezingen zonder kandidaten natuurlijk! Wil je je graag kandidaat stellen? Dat kan online, van maandag 28 maart om 9u tot vrijdag 1 april om 12u. Zit je nog met vragen? Aarzel niet om ons te contacteren! Dat kan via onze sociale media, een mailtje, of spreek ons gewoon in het echt aan :) Op 5 april worden de kandidaten bekend gemaakt, vanaf dan kan je ook beginnen met promo voeren. Er is een beperkt budget voorzien hiervoor, dus contacteer ons zeker als je je kandidaat hebt gesteld, dan kunnen we je ondersteunen bij je promocampagne!

Stemmen

Tussen maandag 25 april en woensdag 27 april is het dan zo ver: de verkiezing vindt plaats. Stemmen zal ook online gebeuren, via het ugent-kiesplatform. Natuurlijk is het belangrijk dat de stuvers zo representatief mogelijk zijn, dus breng zeker je stem uit!

Welke raden?

Faculteitsraad

Ben je gedreven om je medestudenten te vertegenwoordigen? Wil je graag meer leren over de werking van onze faculteit en tegelijkertijd verbeteringen voor alle studenten teweegbrengen?

Dan is de faculteitsraad iets voor jou! In de faculteitsraad komen alle belangrijke beslissingen over onze faculteit aan bod: van nieuwe gebouwen tot het opstarten van nieuwe richtingen, of zelfs de begroting van onze faculteit. Natuurlijk is het belangrijk dat er bij het nemen van deze beslissingen ook aan de student wordt gedacht, en dat is jouw taak als studentenvertegenwoordiger in de faculteitsraad: zorgen dat de studenten niet worden vergeten.
De faculteitsraad is ook meteen de belangrijkste raad van onze faculteit: alle beslissingen uit de andere raden en commissies worden daar goed- of afgekeurd. Uiterst belangrijk dus dat daar de studenten goed vertegenwoordigd worden!

De faculteitsraad komt maandelijks samen en er zitten 16 stuvers in.

Sociale raad

De Sociale Raad, of SoRa voor de kenners onder ons, adviseert de Raad van Bestuur en het Bestuurscollege inzake sociale zaken. Daarnaast nemen ze soms ook rechtstreeks beslissingen. De agendapunten bestaan voornamelijk uit studentenvoorzieningen en andere sociale aangelegenheden, zoals de maaltijden in resto’s en de kwaliteit van de homes. Wil jij vechten voor de authenticiteit van onze Brugspaghetti, of wil je meer vegetarische maaltijden, of is duurzaamheid in de resto’s iets waar jij mee bezig bent? De Sociale Raad vormt het ideale orgaan om hier jouw stempel op te drukken. De Sociale Raad bestaat voor de helft uit studenten en wordt als enige centrale raad ook voorgezeten door een student. Vier studenten worden hier komende verkiezingen rechtstreeks voor verkozen. Hier worden 4 kandidaten verkozen waarvan 2 van elk geslacht.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur vormt het hoogste strategische niveau in parallel met het Bestuurscollege dat het hoogste operationele niveau bekleedt. In dit orgaan heb je de mogelijkheid om mee te trekken aan de strategische touwtjes. De Raad van Bestuur studentenvertegenwoordigers helpen mee de Universiteit Gent vorm te geven door enerzijds de visie van de UGent mee te bepalen en anderzijds zich bezig te houden met gewichtige materies zoals het strategische plan, het goedkeuren van de begroting, enzovoort. De vier verkozen studentenvertegenwoordigers zetelen er naast de rector himself. Naast de Raad van Bestuur zetelen deze studenten ook in de Sociale Raad. Ben jij een geëngageerde studentenvertegenwoordiger die deze uitdaging niet uit de weg wilt gaan en wil je als studentenvertegenwoordiger op het hoogste niveau jouw mening laten gelden? Dan is dit zeker en vast iets voor jou! Hier worden 4 kandidaten verkozen waarvan minstens 2 van elk geslacht.

Ontdek onze kandiaten!
Margot Bultynck
Master of Science in de ingenieurswetenschappen: Architectuur
Kathelijne Coussement
Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen: Toegepaste natuurkunde
Simon Ganne
Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen: Toegepaste natuurkunde
Profielpagina bekijken
Drie belangrjikste thema's
1. Onderwijs en digitalisatie
2. Sociaal beleid: iedereen verdient gelijke kansen aan de universiteit
3. Studentenparticipatie binnen de universiteit
Polly Huyghe
Bachelor of Science in de industriële wetenschappen: Industrieel ontwerpen
Drie belangrijkste thema's
1. Campus Kortrijk bestaat ook!
2. Goedkoper en kwalitatief lesmateriaal
3. Mentaal welzijn bij studenten
Sven Lippens
Master of Science in de ingenieurswetenschappen: Werktuigkunde-elektrotechniek
Drie belangrijkste thema's
1. Hameren op communicatie naar studenten
2. Van Zwijnaarde een echte campus maken
3. Luisteren naar de mening van medestudenten om zo met een brede kijk op dossiers een stem te laten klinken op de faculteitsraad.
Wout Mosselmans
Bachelor of Science in de industriële wetenschappen: Informatica
Profielpagina bekijken
Drie belangrijkste thema's
1. Van campus Zwijnaarde een volwaardige campus maken met efficiënt vervoer
2. Bredere eindcompetenties voor onze faculteit
3. Lesopnames behouden en verzorgen
Andrei Nicolchenko
Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen
Profielpagina bekijken
Drie belangrijkste thema's
1. Het helpen van studenten om hun maximale capaciteiten te behalen
2. Het helpen van professoren met het meeste uit hun studenten te krijgen
3. Studenten met moeilijkheden buiten hun studies ondersteunen
Mattias Niels
Master of Science in de ingenieurswetenschappen: Biomedische ingenieurstechnieken
Profielpagina bekijken
Drie belangrijkste thema's
1. Lesopnames en leermateriaal
2. Leefbare transitie van het facultair zwaartepunt naar Campus Zwijnaarde
3. Participatie en inclusiviteit in het beleid
Kaïn Rotsaert
Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen: Chemische technologie en materiaalkunde
Profielpagina bekijken
Drie belangrijkste thema's
1. Duidelijkere en heldere werkcolleges voor alle vakken
2. Mobiliteitsproblemen naar Campus Zwijnaarde aanpakken
3. Betere en tijdige communicatie omtrent lessen en infomomenten
Flor Sanders
Master of Science in de ingenieurswetenschappen: Elektrotechniek
Drie belangrijkste thema's
1. Stimulatie van ondernemerschap en extracurriculaire activiteiten bij studenten
2. Betere ondersteuning voor internationalisatie aan de FEA
3. Maximaal inzetten op kwalitatieve vormen van onderwijs en onderwijsmateriaal (off- & online)
Laura Sondakh
Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen: Elektrotechniek
Profielpagina bekijken
Drie belangrijkste thema's
1. Toegankelijk onderwijs
2. Infrastructuur en mobiliteit
3. Participatie en doorstroom
Wannes Sys
Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen: Elektrotechniek
Drie belangrijkste thema's
1. Verhuis naar Ardoyen
2. Goede communicatie tussen proffen en studenten
3. Overdekte fietsenstallingen
Aäron Van Beneden
Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen
Drie belangrijkste thema's
1. Degelijke en waardige online alternatieven
2. Duidelijke en open communicatie met de studenten
3. Duurzame, milieuvriendelijke en moderne campussen
Cobe Van der Steen
Bachelor of Science in de industriële wetenschappen: Machine- en productieautomatisering
Profielpagina bekijken
Klaas Vanpoucke
Bachelor of Science in de industriële wetenschappen
Profielpagina bekijken
Drie belangrijkste thema's
1. Centrale locatie voor hoorcolleges voor studenten industriële wetenschappen
2. Meer kwalitatieve lesopnames en goede syllabi
3. Goedkopere en veiligere parkeerplaatsen op Ardoyen
Chloë Verstraete
Master of Science in de ingenieurswetenschappen: Bouwkunde
Profielpagina bekijken
Drie belangrijkste thema's
1. Grensoverschrijdend gedrag moet aangekaart worden zonder gevolgen voor de student(e) in kwestie
2. Verhuis van Zwijnaarde moet in overleg met de studenten
3. Meer overleg bij hervormingen zoals de stages

Wil je graag nog meer in detail kennismaken met de kandidaten? Lees dan zeker ook dit Schamper-artikel!