Studentenvertegenwoordiger

Als je deze handleiding onder ogen hebt zijn er twee mogelijkheden: ofwel ben je dit jaar stuver, ofwel denk je eraan stuver te worden en wil je wat meer info krijgen voor je je in het dolle avontuur stort. In het eerste geval: welkom in de familie! In het tweede geval: ook in het eventuele nakende stuverschap zal menig beslissing gebaseerd moeten zijn op informatiewinning, dus die reflex zit bij jou al zeker goed!

De onvermijdelijke eerste vraag is uiteraard wat het stuverschap nu juist inhoudt. Voor de lange en brede uitleg kan je terecht bij elke stuver die vol passie zal vertellen over alle knotsgekke situaties en bureaucratische procedures waar ze in hebben gezeten. In het kort gaat het als volgt:

Stuvers (of voluit studentenvertegenwoordigers; sta ons de verkorting toe) zijn alledaagse studenten met de mogelijkheid klachten en opmerkingen te ventileren en aan te kaarten in een georganiseerde en formele context, de zgn. raden en commissies. Binnen die context vertegenwoordigen zij dus de belangen van de student in het bijzijn van lesgevers en assisterend en administratief academisch personeel. Stuvers bezitten daarmee dus ook de mogelijkheid problemen op te lossen en beslissingen mee te vormen.

FRiS engageert stuvers op het facultaire niveau. Maar wat is nu precies de organisatorische -ja, zeg maar soms bureaucratische- structuur van de faculteit? En bij uitbreiding van de hele UGent? En hoe pak je als stuver een vergadering voor zo’n raad of commissie het best aan? Deze handleiding poogt op deze en veel andere vragen een antwoord te geven en om een snelcursus te voorzien in de vorm van een gecentraliseerd informatiepunt omtrent stuverschap.

Onze Stuverhandleiding

Download hier onze stuverhandleiding!

Wegwijs Kortrijk

Met deze handleiding is wegwijs worden op campus Kortrijk een makkie! Niet letterlijk bedoeld dan, maar wel naar wie je kan sturen voor welk probleem.

Hieronder kan je de meest recente versie van de Wegwijs Kortrijk downloaden, en ook met werkende links voor zij die de QR code hebben gescand.

download hier versie 2021-april-2 van de Wegwijs Kortrijk!