Standpunten, Beleidsplan & Jaarverslag

Onderwijs

Aanbevelingen leermateriaal

De afgelopen twintig jaar is het onderwijslandschap drastisch veranderd. Voornamelijk de komst van digitale ondersteuningsmiddelen zoals MS Office, online leerplatformen en lesopnamemateriaal hebben een grote impact gehad op de manier waarop docenten hersenspinsels trachten over te hevelen naar de grijze massa van de student. De weg van de digitalisering van het lesmateriaal is geëffend, geplaveid en reeds druk bewandeld. Toch is het niet al goud wat blinkt. In dit document trachten we de input van al die jaren van lesgevers te verwerken tot een verFRiSsende blik vanuit de studenten met de hoop een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het lesmateriaal en feedback te geven op wat beter kan, of wat de wensen van een aandachtige toehoorder kunnen zijn.

Download

Sociaal

Resultaten Mobiliteitsenquête

Begin academiejaar 2021-2022 organiseerde FRiS een bevragen onder de studenten over mobiliteit van en naar hun campussen. Het verslag van die bevraging is hier te vinden. Eén van de oplossingen die hier vaak uit naar voor kwam, is een shuttle-bus tussen de verschillende campussen. Dankzij FRiS kunnen studenten nu ook gebruik maken van de shuttle-bus tussen campus Ardoyen en station Gent-Sint-Pieters, die voorheen enkel voor werknemers beschikbaar was. De abonnementen kunnen gekocht worden via VTK en kosten €25,40 per semester.

Download