Standpunten, Beleidsplan & Jaarverslag

Sociaal

Beleidsaanbevelingen Campusplan Ardoyen

UGent verbeeldt 2050: onder die noemer werd begin AJ 2022-2023 het plan voorgesteld om de verschillende faculteiten in drie verschillende clusters onder te brengen. Samen met de faculteit bio-ingenieurswetenschappen (FBW) en de faculteit economie en bedrijfsvoering (FEB) zal onze faculteit (verder) naar campus Ardoyen verhuizen. Hiervoor moet een campusplan worden opgesteld, ter voorbereiding lijstten we samen met de studenten van de FBW en de FEB onze minimumvereisten voor een campus op. De beleidsaanbevelingen worden door alle facultaire kringen gesteund!

Download