Statuten & Reglementen

De Facultaire Raad van Ingenieursstudenten FRiS steunt op de volgende statuten en huishoudelijk reglement. Deze bepalen de dagelijkse werking van FRiS met onder andere wie een stem heeft op een vergadering, wat het doel van FRiS is, hoe het bestuur eruit ziet en wordt verkozen...

Indien er op een vergadering mogelijks discussie is over de werking van FRiS zullen deze statuten worden geraadpleegd.

De statuten dateren van 17 april 2023.

Statuten

Download

Huishoudelijk reglement FRiS

Download