Over FRiS

FRiS is de Facultaire Raad van Ingenieursstudenten en vertegenwoordigt dus studenten in allerhande raden en commissies met behulp van een hele hoop studentenvertegenwoordigers ofwel ‘stuvers’. Maandelijks wordt er ook een algemene vergadering gehouden zodat iedereen op de hoogte is van wat er aan de faculteit gebeurt en om voorstellen/ideeën hierover te geven. Om naar de vergadering te komen moet je niet in een raad/commissie zetelen, je mag ook gerust als niet-stuver mee discussiëren, problemen aankaarten en oplossingen bedenken!

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur van FRiS heeft als rol de werking van FRiS te coördineren. Dit houdt onder andere in het organiseren en leiden van de vergaderingen, het organiseren van evenementen, zoeken naar stuvers… .

Daarnaast is het Dagelijks Bestuur ook een aanspreekpunt indien je iets wenst aan te kaarten, hiervoor kan je een mail sturen naar fris@ugent.be of ons persoonlijk aanspreken.

Image
Laura Sondakh
Voorzitter
Bachelor in de ingenieurswetenschappen (elektrotechniek)
Image
Laura Devoldere
Campusverantwoordelijke Indie-Kortrijk
Bachelor in de industriële wetenschappen: machine- en productieautomatisering
Image
Frances Van Wesemael
Campusverantwoordelijke Archie
Master of Science in de ingenieurswetenschappen: architectuur
Image
Quinten van de Korput
Campusverantwoordelijke Burgie
Bachelor in de ingenieurswetenschappen (computerwetenschappen)
Image
Cobe Van der Steen
Campusverantwoordelijke Indie-Gent
Bachelor in de industriële wetenschappen (informatica)
Image
Klaas Vanpoucke
Campusverantwoordelijke Indie-Gent
Bachelor in de industriële wetenschappen (informatica)
Image
Darío Conejo Rupp
PR-verantwoordelijke
Bachelor in de ingenieurswetenschappen (biomedische ingenieurstechnieken)
Image
Simon Ganne
Penningmeester
Master of Engineering Physics
Image
Aäron Van Beneden
Secretaris
Bachelor in de ingenieurswetenschappen (elektrotechniek)
Image
Wannes Sys
Beleidsverantwoordelijke Ardoyen
Bachelor in de ingenieurswetenschappen (elektrotechniek)

Faculteitsraad

De Faculteitsraad is de belangrijkste raad aan onze faculteit omdat deze uiteindelijk de beslissingen van alle andere commissies goed- of afkeurt. In deze raad zetelen dan ook studentenvertegenwoordigers die om de twee jaar rechtstreeks worden verkozen door de studenten van de faculteit. De faculteitsraad komt maandelijks samen en telt 16 studentenvertegenwoordigers.

Image
Chloë Verstraete
Studentenvertegenwoordiger Faculteitsraad
Master of Civil Engineering
Image
Laura Sondakh
Studentenvertegenwoordiger Faculteitsraad
Bachelor in de ingenieurswetenschappen (elektrotechniek)
Image
Margot Bultynck
Studentenvertegenwoordiger Faculteitsraad
Master in de ingenieurswetenschappen: architectuur (stadsontwerp en architectuur)
Image
Mattias Niels
Studentenvertegenwoordiger Faculteitsraad
Master of Biomedical Engineering
Image
Polly Huyghe
Studentenvertegenwoordiger Faculteitsraad
Bachelor in de industriële wetenschappen: industrieel ontwerpen
Image
Klaas Vanpoucke
Studentenvertegenwoordiger Faculteitsraad
Bachelor in de industriële wetenschappen (informatica)
Image
Flor Sanders
Studentenvertegenwoordiger Faculteitsraad
Master of Electrical Engineering (Communication and Information Technology )
Image
Wout Mosselmans
Studentenvertegenwoordiger Faculteitsraad
Master in de industriële wetenschappen: informatica
Image
Simon Ganne
Studentenvertegenwoordiger Faculteitsraad
Master of Engineering Physics
Image
Sven Lippens
Studentenvertegenwoordiger Faculteitsraad
Master of Electromechanical Engineering (Mechanical Construction)
Image
Aäron Van Beneden
Studentenvertegenwoordiger Faculteitsraad
Bachelor in de ingenieurswetenschappen (elektrotechniek)
Image
Kaïn Rotsaert
Studentenvertegenwoordiger Faculteitsraad
Master of Chemical Engineering
Image
Kathelijne Coussement
Studentenvertegenwoordiger Faculteitsraad
Bachelor in de ingenieurswetenschappen (toegepaste natuurkunde)
Image
Wannes Sys
Studentenvertegenwoordiger Faculteitsraad
Bachelor in de ingenieurswetenschappen (elektrotechniek)
Image
Andrei Nicolchenko
Studentenvertegenwoordiger Faculteitsraad
Bachelor in de ingenieurswetenschappen (werktuigkunde-elektrotechniek)
Image
Emma Bossuyt
Studentenvertegenwoordiger Faculteitsraad
Bachelor in de ingenieurswetenschappen (toegepaste natuurkunde)

Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs

De Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs (CKO) houdt zich bezig met al het onderwijsgerelateerde aan de faculteit. In CKO komen dan ook voorstellen van de opleidingscommissies, programmahervormingen, aanstellingen van lesgevers... ter sprake. Een andere befaamde taak van CKO is het organiseren en bespreken van de Onderwijsevaluaties. Bijgevolg kan CKO gezien worden als een van de belangrijkste commissies van de faculteit. CKO komt maandelijks samen en telt 5 stemhebbende studentenvertegenwoordigers en 2 adviserende studentenvertegenwoordigers.

Image
Mattias Niels
Studentenvertegenwoordiger CKO
Master of Biomedical Engineering
Image
Simon Ganne
Studentenvertegenwoordiger CKO
Master of Engineering Physics
Image
Klaas Vanpoucke
Studentenvertegenwoordiger CKO
Bachelor in de industriële wetenschappen (informatica)
Image
Frances Van Wesemael
Studentenvertegenwoordiger CKO
Master of Science in de ingenieurswetenschappen: architectuur

Opleidingscommissie

De opleidingscommissie (OC) houdt zich bezig met het onderwijs voor een specifieke richting. Dit houdt onder andere in welke vakken je krijgt, welke professoren je hebt, welke masterproeven je kan doen... In een OC kan je dus als studentenvertegenwoordiger samen met je proffen je eigen richting vorm geven. In elke OC zitten 6 studentenvertegenwoordigers, een overzicht van de verschillende opleidingscommissie en hun samenstelling vind je hier.

Naast de opleidingscommissies per richting, zijn er ook nog twee specialere opleidingscommissies, namelijk een voor de niet-opleidingsspecifieke vakken van de burgerlijk ingenieurs en een voor de bachelor van de industrieel ingenieurs.

Overige

Naast bovenstaande commissies zijn er ook nog een hele hoop andere commissies waarin studentenvertegenwoordigers zetelen zoals bijvoorbeeld de Curriculumcommissie, PR-commissies, Bouw- en Milieucommissie... Het volledige overzicht van de verschillende commissies vind je hier.