Verkiezingen FRiS bestuur

Mei verkiezingsmaand? Jazeker, ook FRiS gaat elk jaar op zoek naar een geëngageerd bestuur om het volgende academiejaar de studentenvertegenwoordiging aan de faculteit in goed banen te leiden! Concreet kan je kandidaat stellen voor de volgende posities:

Een omschrijving van de verschillende functies vind je in onze functieomschrijvingen.

Hoe kan ik kandideren?

Eerst en vooral moet je lid* zijn van FRiS (zetelend in een raad of commissie of minstens twee AV’s hebben bijgewoond in de laatste 12 maanden). Daarnaast zijn er voor specifieke functies ook bijkomende voorwaarden, waaraan je moet voldoen om te kunnen kandideren als FRiS-bestuurslid. Alle voorwaarden zijn te vinden in onze statuten (paragraaf 4.1). Voldoe je aan de voorwaarden, dan kan je je kandidaat stellen door een mail te sturen naar fris@ugent.be. Op de verkiezings-AV worden spontane kandidaturen nog aanvaard.

Hoe verloopt een verkiezings-AV?

De verkiezingsvergadering verloopt als volgt: Om beurt stellen de verschillende kandidaten zich voor waarna de aanwezigen op de vergadering vragen kunnen stellen. Vervolgens verlaten alle kandidaten voor eenzelfde positie gezamenlijk de vergadering en kan de vergadering beraadslagen. Ieder aanwezig lid van FRiS brengt bij geheime stemming een stem uit voor één kandidaat. Na de stemronde wordt de uitslag bekend gemaakt.

*hiervan kan worden afgeweken mits toestemming van de AV.

Voorzitter

Campusverantwoordelijke Indie-Kortrijk

Campusverantwoordelijke Indie-Gent

Campusverantwoordelijke Archie

Campusverantwoordelijke Burgie

PR-verantwoordelijke

Penningmeester

Secretaris

Beleidsverantwoordelijke Ardoyen

Daarnaast is er ook de mogelijkheid om beleidsverantwoordelijke in plaats van dagelijks bestuurslid te worden. Beleidsverantwoordelijken houden zich bezig met een bepaald beleidsonderwerp, en werken indien van toepassing samen met het bestuurslid in wiens beleidsdomein het valt. Enkele voorbeelden van vorige beleidsverantwoordelijken vind je hieronder.

Daarnaast is het ook altijd mogelijk om op een ander onderwerp dat je interesseert beleidsverantwoordelijke te worden, als je vragen hebt kan je altijd de voorzitter bereiken.