Harde knip

FRiS - PR 03 October 2019

In het regeerakkoord, bekend gemaakt op maandag 30/09, was het de bedoeling van de Vlaamse regering om hun inzet jegens onderwijs naar buiten te brengen. Hier is eerder een ondoordachte en in onze ogen zeer jammere maatregel ingevoerd, genaamd de harde knip. Deze maatregel zorgt ervoor dat een student wordt verhinderd of thans in zeer moeilijke omstandigheden zijn of haar master kan aanvangen alvorens zijn of haar bachelor volledig is afgewerkt*.

Als studentenvertegenwoordigers zetten wij ons in om de studenten te steunen en de Universiteit Gent te ondersteunen in het verbeteren van het onderwijs. Vorig jaar hebben wij dan ook 50 jaar studentenparticipatie gevierd aan onze instelling. Wij betreuren het dan ook ten zeerste dat de nieuwe Vlaamse regering zulke maatregelen aankondigt zonder eerst in overleg te treden met de universiteiten en de studenten.

Om onze stem te laten horen vragen wij aan iedereen om mee hun profielfoto te veranderen naar deze foto. Op deze manier hopen we een duidelijk signaal te sturen naar de nieuwe Vlaamse regering, om hun beslissing te herdenken en dat zij in de toekomst naar de studenten luisteren, zodat een beslissing zoals deze niet meer herhaald zal worden door eender welke volgende regering.

*”Studenten kunnen in principe niet langer starten in hun master zonder hun bacheloropleiding af te werken. In uitzonderlijke gevallen kan een student maximaal 30 studiepunten van de bachelor meenemen naar de master indien de instelling oordeelt dat de niet-verworven studiepunten de inhoudelijke volgtijdelijkheid niet belemmeren. De bachelorproef is hiervan uitgesloten.”

Recent nieuws

Resultaten mobiliteitsenquête

Laura Sondakh

21 May 2022

Publicatie Aanbevelingen Leermateriaal

Sven Lippens

20 December 2021

Stuverhandleiding

Alexander

19 October 2020

Evaluatie afstandsonderwijs

FRiS

31 March 2020