Student Stemt: UGent-verkiezingen 2024

Stel je kandidaat via deze link!

Stuververkiezingen?

Elke twee jaar vinden er verkiezingen plaats voor de studentenvertegenwoordigers (stuver) in drie raden: de Sociale Raad (SoRa), Raad van Bestuur (RvB) en de Faculteitsraad (FR). Voor de eerste twee raden zijn de verkiezingen universiteitsbreed: elke student aan onze universiteit kan op eender welk kandidatenduo stemmen, los van opleiding of faculteit. De faculteitsraadsverkiezingen zijn faculteitsbreed: er wordt per faculteit gestemd voor de stuvers in hun eigen FR. Om je meer info te geven staan we altijd voor je klaar, contacteer FRiS!

Kandidaatstelling

Geen verkiezingen zonder kandidaten natuurlijk! Wil je je graag kandidaat stellen? Dat kan online, van maandag 25 maart om 9u tot vrijdag 29 maart om 12u. Zit je nog met vragen? Aarzel niet om ons te contacteren! Dat kan via onze sociale media, een mailtje, of spreek ons gewoon in het echt aan :) Op 5 april worden de kandidaten bekend gemaakt, vanaf dan kan je ook beginnen met promo voeren. Er is een beperkt budget voorzien hiervoor, dus contacteer ons zeker als je je kandidaat hebt gesteld, dan kunnen we je ondersteunen bij je promocampagne!

Stemmen

Tussen maandag 22 april en donderdag 25 april is het dan zo ver: de verkiezing vindt plaats. Stemmen zal ook online gebeuren, via het ugent-kiesplatform. Natuurlijk is het belangrijk dat de stuvers zo representatief mogelijk zijn, dus breng zeker je stem uit!

Welke raden?

Faculteitsraad

Ben je gedreven om je medestudenten te vertegenwoordigen? Wil je graag meer leren over de werking van onze faculteit en tegelijkertijd verbeteringen voor alle studenten teweegbrengen?

Dan is de faculteitsraad iets voor jou! In de faculteitsraad komen alle belangrijke beslissingen over onze faculteit aan bod: van nieuwe gebouwen tot het opstarten van nieuwe richtingen, of zelfs de begroting van onze faculteit. Natuurlijk is het belangrijk dat er bij het nemen van deze beslissingen ook aan de student wordt gedacht, en dat is jouw taak als studentenvertegenwoordiger in de faculteitsraad: zorgen dat de studenten niet worden vergeten.
De faculteitsraad is ook meteen de belangrijkste raad van onze faculteit: alle beslissingen uit de andere raden en commissies worden daar goed- of afgekeurd. Uiterst belangrijk dus dat daar de studenten goed vertegenwoordigd worden!

De faculteitsraad komt maandelijks samen en er zitten 16 stuvers in.

Sociale raad

De Sociale Raad, of SoRa voor de kenners onder ons, adviseert de Raad van Bestuur en het Bestuurscollege inzake sociale zaken. Daarnaast nemen ze soms ook rechtstreeks beslissingen. De agendapunten bestaan voornamelijk uit studentenvoorzieningen en andere sociale aangelegenheden, zoals de maaltijden in resto’s en de kwaliteit van de homes. Wil jij vechten voor de authenticiteit van onze Brugspaghetti, of wil je meer vegetarische maaltijden, of is duurzaamheid in de resto’s iets waar jij mee bezig bent? De Sociale Raad vormt het ideale orgaan om hier jouw stempel op te drukken. De Sociale Raad bestaat voor de helft uit studenten en wordt als enige centrale raad ook voorgezeten door een student. Vier studenten worden hier komende verkiezingen rechtstreeks voor verkozen. Hier worden 4 kandidaten verkozen waarvan 2 van elk geslacht.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur vormt het hoogste strategische niveau in parallel met het Bestuurscollege dat het hoogste operationele niveau bekleedt. In dit orgaan heb je de mogelijkheid om mee te trekken aan de strategische touwtjes. De Raad van Bestuur studentenvertegenwoordigers helpen mee de Universiteit Gent vorm te geven door enerzijds de visie van de UGent mee te bepalen en anderzijds zich bezig te houden met gewichtige materies zoals het strategische plan, het goedkeuren van de begroting, enzovoort. De vier verkozen studentenvertegenwoordigers zetelen er naast de rector himself. Naast de Raad van Bestuur zetelen deze studenten ook in de Sociale Raad. Ben jij een geëngageerde studentenvertegenwoordiger die deze uitdaging niet uit de weg wilt gaan en wil je als studentenvertegenwoordiger op het hoogste niveau jouw mening laten gelden? Dan is dit zeker en vast iets voor jou! Hier worden 4 kandidaten verkozen waarvan minstens 2 van elk geslacht.